0934.129.530

Lõi lọc DCHC Buder(Made in TaiWan)

Lõi thứ 1: Loại bỏ các tạp chất, các chất rắn lơ lửng, cặn bỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Công suất lọc 1.500gallons tương 6 tháng.
Lõi thứ 2 : Than hoạt tính loại bỏ mùi, màu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, Clo dư còn lại trong nguồn nước.
Công suất lọc 1.500gallons tương đương 6 tháng.
Lõi thứ 3: Lọc PP với kích thước lỗ lọc 1micron cho phép lọc sạch hơn, ngăn các tạp chất có kích thước lớn hơn 1micron không cho qua lọc.
Lõi thứ 4: Với công nghệ lọc UF nano sẽ khử các vi sinh,vi khuẩn có kích thước bé, loại bỏ 1 số ion kim loại mà vẫn giữ lại 1 số khoáng chất của nước.
Công suất lọc là 6000Lit nước.